l l l
fb fb

ONS TEAM

Directeur en Oprichter

Mijn naam is Abdellah Mehraz, ik heb ruim tien jaar geleden Trias Pedagogica opgericht. Ik ben sinds 2002 als pedagoog betrokken bij het thema opvoeden en vaderschap. Er zijn 3 signalen aanleiding geweest om mij te gaan richten op deze thematiek.

Een ondervertegenwoordiging van mannelijke hulpverleners in het veld, een stagnatie van hulpverlening gericht op enkel moeders (binnen paternalistische gezinnen) en minimale kennis bij hulpverleners om in interculturele context te werken. Daar zag ik een duidelijk gemis binnen de bestaande hulpverlening.

In mijn loopbaan heb ik verschillende projecten geïmplementeerd in Amsterdam en Utrecht. Twee projecten wil ik hierbij als voorbeeld aanhalen. Allereerst een project in Amsterdam-Oost in 2002, en het project ‘Kanaleneiland gezond’ in Utrecht. Beide projecten hadden betrekking op de rol van de vader in de opvoeding en hebben beide tot bijzondere resultaten geleid, waarbij vaders een aanzienlijk grotere rol in de opvoeding zijn gaan nemen.

Naast opvoedkundige projecten heb ik ook leiding kunnen geven aan een aantal projecten zoals ‘GGZ kiest Kleur’ in Amsterdam en ‘Ila Tali’ in Utrecht. In deze twee projecten lag de nadruk op bewustwording over specifieke behoeften rond geestelijke gezondheid bij migrantengroepen (Turks, Marokkaans, Surinaamse, Antilliaanse, Ghanezen en Somaliërs).

Tot slot ben ik sinds 2009 als docent pedagogiek betrokken geweest bij Hogeschool InHolland. In deze periode heb ik een cruciale bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van het vak ‘Intercultureel vakmanschap’. Als gastdocent heb ik dit vak kunnen geven aan toekomstig professionals.

Het succes van onze projecten geeft aan dat wij op de goede weg zijn, en dat we voorzien in een vraag die leeft in de samenleving. Daar zet ik mij graag voor in!

Lijfspreuk: ‘De beste leerschool over opvoeding is leren van elkaar’


« terug

Actueel

Boek: Zorgen over jeugdzorg

Abdellah Mehraz werkte mee aan de totstandkoming van dit boek. 'Iemand prijzen, werkt beter dan een opgeheven vingertje'.  |  lees meer »

Trias methode geëvalueerd

De Erasmus Universiteit (ISS) analyseerde de Trias aanpak adhv internationale literatuur en concludeert: Koploper in ouderschapsinterventies in Europa - mogelijk wereldwijd.  |  lees meer »

Agenda

29 september 2021 - Online Congres Contact met Ouders

Professionals gaan tijdens dit 2e online congres in op theorie en praktijk. Abdellah Mehraz geeft de lezing 'Omgaan met VADERS met een migratieachtergrond'.  |  lees meer »

Artikelen

KIS Artikel bij podcast

Kennisplatform Integratie en Samenleving interviewde Trias directeur Abdellah Mehraz en schreef een artikel bij de podcast.  |  lees meer »

Trias Pedagogica
Wilhelminaplantsoen 1B
1111 CJ Diemen

+31(0)6 - 148 487 30
 |  info@triaspedagogica.nl e-mail