l l l
fb fb

OPVOEDDEBATTEN

Trias Pedagogica is ervaren in het uitvoeren van oudertrainingen over diverse (taboegevoelige) onderwerpen bij migrantengezinnen. Dit doen wij in de vorm van opvoeddebatten, een reeks van zeven bijeenkomsten waarin ouders met elkaar in gesprek gaan over de opvoeding.

 • Trias Pedagogica heeft een groot bereik onder de allochtone vaders en moeders en weet iedere keer weer een groot aantal naar de opvoeddebatten te trekken en te houden. De debatleiders van Trias Pedagogica zijn in staat om moeilijke onderwerpen binnen deze groep bespreekbaar te maken.

  Gebiedsgerichte preventiemedewerker - Gemeente Amsterdam, 2018

 • Trias Pedagogica heeft voor stadsdeel Noord drie projecten gedraaid met als thema Jeugd en Veiligheid. Voor groepen allochtone vaders en moeders heeft Trias opvoeddebatten georganiseerd met als rode draad betrokkenheid van vaders bij de opvoeding van hun kinderen in relatie tot de overlast van jongeren in de wijk.

  Projectleider Radicalisering & Polarisatie - Gemeente Amsterdam, 2018

 • Met moeders ging Trias Pedagogica in gesprek over hoe moeders (eerder) hulp kunnen zoeken en vinden als zij zien dat hun kinderen ontsporen. Wat hebben zij nodig om hun schaamte te overwinnen, waar kunnen zij terecht, hoe krijgen zij weer grip op de situatie.

  Preventiemedewerker Huiselijk Geweld & Kindermishandeling - Gemeente Amsterdam, 2018

 • Trias Pedagogica zoekt altijd naar samenwerking, zoals bv met jongerenwerk DOCK en Streetcornerwork. Zo werden jongerenwerkers uit de wijk in contact gebracht met groepen vaders. Daardoor is vertrouwen bij de vaders gegroeid en wordt er meer uitgewisseld.

  Projectleider - Gemeente Amsterdam, 2018

 • Trias Pedagogica heeft 'n groot bereik onder allochtone vaders en moeders en weet iedere keer weer een groot aantal naar de opvoeddebatten te trekken en te houden. Debatleiders van Trias Pedagogica zijn in staat om moeilijke onderwerpen binnen deze groep bespreekbaar te maken.

  Projectleider - Gemeente Amsterdam, 2018

 • Trias Pedagogica is creatief in het bedenken en ontwikkelen van tools om ouders met elkaar in gesprek te laten gaan. Mooi voorbeeld is het Huiselijk Geluk bordspel over geweldloos opvoeden en afstemming in de opvoeding.

  Projectleider - Gemeente Amsterdam, 2018

 • Trias is buitengewoon succesvol in het bereiken van positieve gedragsverandering in het gezin (tav partner en kinderen) bij een zowel belangrijke als voor reguliere hulpverlening moeilijk bereikbare doelgroep.

  Beleidsadviseur Preventie Huiselijk Geweld - Gemeente Amsterdam, 2018

 • Trias Pedagogica bereikt de vaders wél, met opvoeddebatten in diverse steden. Veel vaders, van diverse leeftijden en met een diverse binding met de Nederlandse cultuur. Daarnaast lukt het Trias om naast de debatten tussen vaders onderling ook debatten tussen vaders en hun kinderen te realiseren.

  Stichting Kinderpostzegels

 • De regels en afspraken maken het leven makkelijk, je hebt dan een bepaalde structuur. Waarde geven aan elkaar, aandacht tonen en vertrouwen hebben zijn voor zowel jezelf als het gezin heel belangrijk om je gelukkig te voelen.

  Ouder

 • Ik vind het spannend om met mijn kinderen te praten over intimiteit. Eerder dacht ik altijd dat ze het zelf wel konden uitzoeken via het internet en via hun vriendjes, maar door de opvoeddebatten weet ik dat deze informatie niet altijd het juiste beeld geeft. Het is goed dat school hen de juiste informatie geeft. Als ouder wil ik laten zien aan mijn kind dat hij bij mij terecht kan voor vragen.

  Ouder

 • De inhoud van de basis opvoeddebatten is erg belangrijk. Door de basis onder knie te krijgen kunnen gezinnen heel veel bereiken met de opvoeding. We kunnen nu bijvoorbeeld ook open en eerlijk zijn over gevoelens en seksualiteit.

  Ouder

 • Vertrouwen is onmisbaar binnen opvoeding. Meer vertrouwen draagt bij aan het verhogen van zelfvertrouwen van kinderen. Vertrouwen en zelfvertrouwen vormen de basis voor veiligheid. Wanneer veiligheid ontbreekt ontstaat een kloof tussen ouders en kinderen. Kinderen neigen te liegen omdat ze bang zijn om alles thuis kwijt te raken.

  Ouder

 • Communicatie tussen partners heeft een grote invloed op de groei van kinderen. Kinderen kopiëren het gedrag van ouders vaker onbewust. Ze doen de ouders na, ongeacht wat de ouders hun vragen om te doen. Ouders moeten een goede voorbeeld zijn om hun kinderen indirect positief te kunnen beïnvloeden.

  Ouder

Algemeen

Tijdens deze reeks opvoeddebatten focussen we op de eigen kracht van vaders: Hoe kunnen zij zelf samen met hun partners en in hun eigen omgeving ervoor zorgen dat hun kinderen zich gezond en veilig ontwikkelen?

lees meer »

Om het zo toegankelijk mogelijk te maken, zijn de opvoeddebatten laagdrempelig ingericht: ze worden georganiseerd op een locatie naar keuze, op aangepaste tijdstippen (avonden/weekenden), en de trainers matchen met de groep qua cultuur/etniciteit. Tevens biedt Trias Pedagogica de mogelijkheid tot individuele begeleiding voor ouders die naast de opvoeddebatten behoefte hebben aan extra ondersteuning. Ook deze vorm is laagdrempelig en draagt bij aan het voorkomen van verdere problemen en de vroegtijdige inzet van hulp om zo zwaardere vormen van jeugdhulp te voorkomen.

Trias Pedagogica is gespecialiseerd in het doorbreken van taboe en het vergroten van de opvoedkundige vaardigheden van migrantenouders o.a. ter preventie van huiselijk geweld en overlast/crimineel gedrag. Vaders worden zich bewust van hun eigen rol in het gezin en hoe zij samen met hun partner hun kinderen kunnen opvoeden. Bij dit bewustwordingsproces krijgen de vaders praktische tips en handvatten aangereikt, gebaseerd op pedagogische inzichten in een interculturele context.

Basis opvoeddebatten

Het is belangrijk om bij nieuwe groepen eerst de basis opvoedvaardigheden van ouders te vergroten en een vertrouwensband te creëren binnen de groep alvorens er dieper in wordt gegaan op taboegevoelige/specifiekere onderwerpen.

lees meer »

Hiervoor begint Trias Pedagogica op alle thema’s (Huiselijk Geluk, Gezonde Leefstijl, Gevoelens & Intimiteit etc.) altijd met vier basis opvoeddebatten waarin o.a. aandacht wordt besteed aan de manier waarop de ouders zelf zijn opgevoed; de normen en waarden die zij belangrijk vinden; de taakverdeling binnen de opvoeding; en het vinden van de balans tussen de opvoeding thuis - op school - op straat.

Nadat de ouders de basis opvoeddebatten hebben gevolgd wordt er in de drie vervolg opvoeddebatten specifiek aandacht besteed aan een onderwerp naar keuze, die bepaald wordt in samenspraak met ouders, de opdrachtgever en andere partners in het gebied. Tijdens de laatste bijeenkomst van elke reeks worden er diverse professionals uitgenodigd om op een laagdrempelige manier het gesprek aan te gaan met de ouders over het desbetreffende onderwerp van die reeks.

 1. Algemeen opvoeddebat
 2. Opvoeden & vaderschap
 3. Afstemming in de opvoeding
 4. Opvoeden in twee culturen


Verdiepende Thema's


Huiselijk Geluk
Binnen de vervolg opvoeddebatten over het thema Huiselijk Geluk wordt er specifiek aandacht besteedt aan de preventie van huiselijk geweld (wij gebruiken de term ’huiselijk geluk’).

lees meer »

Binnen deze drie opvoeddebatten wordt aandacht besteed aan elementen die huiselijk geluk bevorderen (communicatie, structuur etc.) en belemmeren (huiselijk geweld). Tijdens deze debatten wordt gebruik gemaakt van het door ons ontwikkelde bordspel Huiselijk Geluk. Dit bordspel is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Amsterdam, afdeling Jeugd & Zorg, om ouders en kinderen op een speelse manier in gesprek te laten gaan over huiselijk geluk en huiselijk geweld. Zoals eerder al genoemdsluit tijdens het laatste opvoeddebat een professional aan die dieper ingaat op het thema. Voor huiselijk geluk is dit bijvoorbeeld Veilig Thuis (algemeen) of Arkin (verslaving).

 1. Huiselijk Geluk: bevorderende elementen van huiselijk geluk
 2. Huiselijk Geluk: belemmerende elementen van huiselijk geluk
 3. Huiselijk Geluk: in gesprek met professionals

In het kader van huiselijk geluk geven ouders soms aan dat het huiselijk geluk wordt beïnvloed door volwassen (18+) kinderen die thuis blijven wonen en financieel niets bijdragen aan het huishouden. Hierdoor ontstaat er niet alleen frictie tussen de ouders en kinderen, maar ook tussen de ouders onderling. Voor groepen waarbij dit probleem speelt, heeft Trias Pedagogica een aangepast programma van Huiselijk Geluk (Huiselijk Geluk & Financiën), waarbij extra aandacht wordt besteed aan financiële opvoeding en de invloed van geld op huiselijk geluk. Tijdens het laatste opvoeddebat sluit een lokale organisatie (bijvoorbeeld SEZO, MaDi, Combiwel) aan om de ouders te informeren over de zaken die veranderen als een kind 18 wordt.

 1. Huiselijk Geluk: bevorderende en belemmerende elementen van huiselijk geluk
 2. Huiselijk Geluk: financiën
 3. Huiselijk Geluk: in gesprek met professionals


Gezonde Leefstijl
Binnen de vervolg opvoeddebatten over het thema Gezonde Leefstijl wordt aandacht besteed aan gezonde voeding, voldoende slaap en voldoende beweging.

lees meer »

Tijdens deze debatten wordt gebruik gemaakt van het door ons ontwikkelde bordspel Gezonde Leefstijl. Dit bordspel is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Amsterdam, programma ‘Zo Blijven Wij Gezond’, om ouders en kinderen op een speelse manier in gesprek te laten gaan over een gezonde leefstijl.

Voor het thema Gezonde Leefstijl wordt er in overleg met de opdrachtgever en de groep gekeken welke professionals er kunnen aansluiten tijdens het laatste debat.

 1. Gezonde Leefstijl: voeding
 2. Gezonde Leefstijl: slaap & beweging
 3. Gezonde Leefstijl: bordspel Gezonde Leefstijl (met professionals)


Gevoelens & Intimiteit
Binnen de vervolg opvoeddebatten over het thema Gevoelens & Intimiteit wordt aandacht besteed aan de bewustwording van ouders als het gaat om open communicatie en voorlichting op het gebied van gevoelens, seksuele vorming en intimiteit.

lees meer »

De kennis van ouders over de seksuele ontwikkeling – en alle elementen die daarbij komen kijken – wordt vergroot en de ouders krijgen praktische tips en handvatten om het gesprek hierover aan te gaan met hun kinderen en hun kinderen bewust te maken van eventuele risico’s. Tevens krijgen ouders en hun kinderen de gelegenheid om onder begeleiding het eerste gesprek aan te gaan over dit taboegevoelige onderwerp.

Tijdens deze debatten wordt gebruik gemaakt van het door ons ontwikkelde bordspel ‘Gevoelens & Intimiteit’, wat ervoor zorgt dat ouders en kinderen op een speelse manier met elkaar in gesprek kunnen gaan over gevoelens, seksuele vorming en intimiteit. Ook wordt er aandacht besteed aan vrije partnerkeuze en huwelijksdwang. Tijdens het laatste debat sluit Qpido aan met een voorlichting over de risico’s van social media.

 1. Gevoelens & Intimiteit: opvoeding & voorlichting
 2. Gevoelens & Intimiteit: bordspel Gevoelens & Intimiteit
 3. Gevoelens & Intimiteit: de risico’s van social media (met Qpido)


Ontsporing & Vervreemding
Binnen de vervolg opvoeddebatten over het thema Ontsporing & Vervreemding wordt aandacht besteed aan de preventie van radicalisering (wij gebruiken de term “Ontsporing & Vervreemding”).

lees meer »

Er wordt stilgestaan bij het proces van radicalisering en er wordt dieper ingegaan op risicofactoren én beschermende factoren.

De focus binnen de debatten ligt op wat ouders zelf kunnen doen om hun kinderen te behoeden voor ontsporing en vervreemding. Tijdens de debatten wordt gebruik gemaakt van het door ons ontwikkelde kaartspel Ontsporing & Vervreemding, waarbij ouders op een speelse manier met elkaar in gesprek gaan over o.a. opvoeding, communicatie, school, sociale omgeving en media. Bij het laatste debat sluiten professionals uit de buurt aan.

 1. Ontsporing en vervreemding: het proces, risicofactoren en de rol van de ouder
 2. Ontsporing en vervreemding: betrokkenheid bij school/werk, sociale omgeving en mediagebruik
 3. Ontsporing en vervreemding: in gesprek met professionals


Veiligheid in de Buurt
Binnen de vervolg opvoeddebatten over het thema Veiligheid in de Buurt wordt aandacht besteed aan de rol van ouders om hun kinderen te behoeden voor risicovol gedrag: wat kunnen zij doen om hun jongeren te helpen bij deze problemen, hoe kunnen zij tijdig signaleren dat hun kinderen de verkeerde kant op gaan en waar kunnen zij terecht voor vroegtijdige hulp en ondersteuning?

lees meer »

De ouders krijgen praktische tips en handvatten om het gesprek hierover aan te gaan met hun kinderen, hun partner, hun sociale netwerk en professionals.

 1. Veiligheid in de Buurt: hang- en risicojongeren
 2. Veiligheid in de Buurt: zorgen bespreken
 3. Veiligheid in de Buurt: in gesprek met professionals


Jongeren van de Toekomst
Daarnaast biedt Trias Pedagogica een uitgebreidere variant van zes vervolg opvoeddebatten aan waarin ouders en kinderen parallel aan elkaar in gesprek gaan over verschillende thema’s.

lees meer »

In plaats van te focussen op het negatieve (werkloosheid, schooluitval, criminaliteit, overlast etc.), wordt er gekeken naar het positieve: mogelijkheden die jongeren hebben om een succesvol en gelukkig leven te leiden. We vinden het belangrijk om jongeren bewust te maken van de kansen die Nederland biedt, in plaats van te focussen op discriminatie en uitsluiting.

Trias Pedagogica gebruikt hiervoor de term ‘Jongeren van de Toekomst’. Hierin wordt aandacht besteed aan het vergroten van de kennis van ouders en jongeren over de risicofactoren en de beschermende factoren voor vervreemding van de samenleving en het afglijden naar crimineel gedrag. Ouders en jongeren zullen in eerste instantie apart van elkaar aan de slag gaan. De jongeren gaan met elkaar in gesprek over hun identiteit, het opgroeien in twee culturen, omgaan met discriminatie en tegenslagen, maar vooral ook over hun wensen en kansen voor de toekomst. Een belangrijk element hierbij is ook de communicatie met de omgeving: welke informatie deel je bijvoorbeeld wel/niet met je ouders; en hoe kun je het beste met hen in gesprek gaan?

Parallel hieraan zullen de ouders met elkaar in gesprek gaan over hun rol om hun kinderen te behoeden voor risicovol gedrag: wat kunnen zij doen om hun jongeren te helpen bij deze problemen, hoe kunnen zij tijdig signaleren dat hun kinderen de verkeerde kant op gaan en waar kunnen zij terecht voor vroegtijdige hulp en ondersteuning?

Ook de ouders krijgen praktische tips en handvatten om het gesprek hierover aan te gaan met hun jongeren.

Tijdens de laatste sessie gaan de jongeren onder begeleiding met hun ouders in gesprek over hun eigen gedrag en denken ze samen na over mogelijke zinvolle dagbesteding (hobby’s, sport, school, werk). Elementen uit het door ons ontwikkelde kaartspel ‘Ontsporing & Vervreemding’ worden hierbij ingezet.

Dit kaartspel is ontwikkeld om op een speelse manier met elkaar in gesprek te laten gaan over de opvoeding, communicatie, school/werk, sociale omgeving en mediagebruik. Daarnaast worden lokale samenwerkingspartners uitgenodigd om aan te sluiten bij de debatten.

Ouders:

 1. A. Jongeren van de Toekomst: hang- en risicojongeren
 2. A. Jongeren van de Toekomst: zorgen bespreken
 3. Jongeren van de Toekomst: in gesprek met elkaar
 4. Jongeren van de Toekomst: in gesprek met professionals

Kinderen:

 1. B. Jongeren van de Toekomst: mijn identiteit & mijn toekomst
 2. B. Jongeren van de Toekomst: communicatie met je ouders
 3. Jongeren van de Toekomst: in gesprek met elkaar
 4. Jongeren van de Toekomst: in gesprek met professionals


Terugkomdagen

Enkele maanden na afloop van de reeks opvoeddebatten organiseert Trias Pedagogica een terugkomdag voor elke groep ouders. Dit is een serie van drie bijeenkomsten waarin wordt ingegaan op de veranderingen die de ouders hebben doorgevoerd na de debatten en eventuele problemen waar zij nog tegenaan lopen. De ouders vinden het vaak erg fijn om onder begeleiding bijeen te komen met de groep om zo casussen te bespreken en alternatieve oplossingen met elkaar door te nemen. Ook wordt er gekeken naar de behoeftes van de ouders voor verdere opvoedondersteuning.


Al de informatie over de opvoeddebatten is ook terug te vinden in onze brochure.

Actueel

Social Pact Partner

Trias Pedagogica is samenwerkingspartner van Social Pact, een alliantie van bewoners, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en professionals uit Amsterdam Zuidoost.  |  lees meer »

Training Intercultureel Vaderschap

Praktische training hoe betrek je vaders bij de opvoeding voor professionals van arts tot OKT  |  lees meer »

Agenda

Er zijn momenteel geen berichten online (met deze selectie)...

Artikelen

Ouders steunen ouders bij opvoedproblemen

Ouders kunnen veel baat hebben bij een uitwisseling van ervaringen met andere ouders. Op basis van gelijkwaardigheid komen ze vaak tot mooie oplossingen voor hun opvoedproblemen, blijkt wel bij twee bijzondere initiatieven in Groningen en Amsterdam. Artikel in Augeo Magazine, auteur Annette Wiesman.  |  lees meer »

Trias Pedagogica
Wilhelminaplantsoen 1B
1111 CJ Diemen

+31(0)6 - 148 487 30
 |  info@triaspedagogica.nl e-mail