l fb fb

VISIE & MISSIE

Elke vorm van interventie moet uiteindelijk maatschappelijke winst opleveren.

VISIE

De naam Trias Pedagogica staat voor de drie pedagogische omgevingen waarin een kind opgroeit: de school, het gezin en de maatschappij. Wij streven naar een balans tussen deze drie omgevingen.

HET KIND - Binnen de visie van Trias Pedagogica staat het kind centraal. Kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen wanneer zij in een veilige en stimulerende omgeving opgroeien, waarin zowel de vader als de moeder betrokken is.

VADERS - Zij nemen hun specifieke en onderscheidende rol in de opvoeding en worden bij elke vorm van besluitvorming betrokken. Zij zijn zich bewust van hun positieve impact op de ontwikkeling van het kind op cognitief, sociaal-emotioneel en motorisch gebied.

PROFESSIONALS - Zij weten hoe om te gaan met opvoedings-vraagstukken binnen een interculturele context. Zij werken vanuit een benadering waarin zowel het karakter van de unieke persoon, als de omstandigheden én de culturele achtergrond van de cliënt een rol spelen. Instellingen binnen het Jeugdzorgstelsel moeten optimaal toegerust en toegankelijk zijn voor alle vaders.

Wij focussen op de intentie i.p.v. de manier waarop. Iedere ouder wil het beste voor zijn kind, zij beschikken alleen niet altijd over de juiste kennis en handvatten.

MISSIE

Wij verwezenlijken onze visie door:

  1. Te stimuleren dat de 3 pedagogische omgevingen van het kind goed op elkaar zijn afgestemd;

  2. Vaders toe te rusten op het gebied van opvoeding zodat zij bijdragen aan de ontwikkeling van het kind op cognitief, sociaal-emotioneel en motorisch gebied;

  3. Bij alle activiteiten te investeren in duurzame relaties gebaseerd op vertrouwen en op de eigen kracht van onze doelgroepen;

  4. Integraal op 3 niveaus te interveniëren binnen het Jeugdzorg-stelsel: op het niveau van beleid, van de professionals en de vaders;

  5. Professionals optimaal toe te rusten op het werken in interculturele context.

Actueel

KIS Podcast: interview over rol van vaders

Hoe versterk je de rol van vaders in de opvoeding? En hoe bespreek en doorbreek je traditionele patronen? In deze Podcast aflevering van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) praten we daarover met Abdellah Mehraz.  |  lees meer »

Mediagebruik bij kinderen

Mediagebruik, van telefoon tot PC tot TV, maak er afspraken over met je kinderen. Geef verantwoordelijkheid en blijf betrokken. Weet of het voor school of ontspanning is & hoe lang. Bespreek risico's, wees respectvol. Tips & Info!  |  lees meer »

Artikelen

KIS Artikel bij podcast

Kennisplatform Integratie en Samenleving interviewde Trias directeur Abdellah Mehraz en schreef een artikel bij de podcast.  |  lees meer »

Trias Pedagogica
Wilhelminaplantsoen 1B
1111 CJ Diemen

+31(0)6 - 148 487 30
 |  info@triaspedagogica.nl e-mail