l l l
fb fb

METHODIEKEN: ONDERZOEK

Kwalitatief en kwantitatief onderzoek binnen het werkveld is essentieel om kennis op niveau te houden. Zo blijven we op de hoogte van wensen en behoeften bij de doelgroep, en van recente ontwikkelingen op demografisch, sociaal en economisch gebied. Ook valt te onderzoeken hoe je de toegang tot de doelgroep kunt verbeteren.

Trias Pedagogica onderhoudt een groot netwerk en voert hierbinnen regelmatig onderzoek uit. Bijvoorbeeld rond de thematiek van opvoeden & vaderschap (eerste en tweede generatie), lijfstraffen binnen migrantengezinnen en andere onderwerpen.

Wij voeren ook onderzoek uit in opdracht. Voor meer informatie over uw specifieke vraag, neemt u vooral contact met ons op.


SAMENWERKING

Niet alleen voert Trias Pedagogica haar eigen interne onderzoeken uit, maar ook werkt zij nauw samen met onderzoeksinstanties en kenniscentra zoals het Verwey-Jonker Instituut, Movisie, Nederlands Jeugd Instituut (NJI), Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJa) en diverse Universiteiten en Hoge Scholen.

lees meer »

Enkele onderzoeken die op dit moment lopen of recentelijk zijn afgerond:

  • “Ondersteuning van ouders bij opvoedonmacht door messenbezit en -gebruik jongeren” in samenwerking met het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS)
  • “Shame Texting” in samenwerking met Movisie en KIS
  • “Planevaluatie opvoeddebatten rondom Ontsporing & Vervreemding” in samenwerking met het International Institute of Social Studies (ISS) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
  • “Zorgen bespreken” intern onderzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam, stadsdeel Noord, door Trias Pedagogica. In hoeverre weten moeders hoe het gaat met hun kind thuis, op straat en op school? Met wie kunnen zij praten over eventuele zorgen: partner, sociale omgeving (vrienden, buren) of professionals?  Bevindingen worden eind dit jaar gerapporteerd.


Afstudeerprojecten

Trias Pedagogica begeleidt regelmatig derde- en vierdejaars HBO studenten die hun afstudeeronderzoek uitvoeren in het veld van interculturele pedagogiek.

Het is verstandig om de website in de gaten te houden voor vacatures.

Actueel

Social Pact Partner

Trias Pedagogica is samenwerkingspartner van Social Pact, een alliantie van bewoners, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en professionals uit Amsterdam Zuidoost.  |  lees meer »

Training Intercultureel Vaderschap

Praktische training hoe betrek je vaders bij de opvoeding voor professionals van arts tot OKT  |  lees meer »

Agenda

Er zijn momenteel geen berichten online (met deze selectie)...

Artikelen

Ouders steunen ouders bij opvoedproblemen

Ouders kunnen veel baat hebben bij een uitwisseling van ervaringen met andere ouders. Op basis van gelijkwaardigheid komen ze vaak tot mooie oplossingen voor hun opvoedproblemen, blijkt wel bij twee bijzondere initiatieven in Groningen en Amsterdam. Artikel in Augeo Magazine, auteur Annette Wiesman.  |  lees meer »

Trias Pedagogica
Wilhelminaplantsoen 1B
1111 CJ Diemen

+31(0)6 - 148 487 30
 |  info@triaspedagogica.nl e-mail