l l l
fb fb

PARTNERS

Samenwerking

Trias Pedagogica werkt binnen en buiten de opvoeddebatten samen met zowel formele als informele organisaties. In de samenwerking met de formele organisaties (o.a. wijkteams, Ouder en Kind Teams, Arkin, MEE, Qpido, EPJO, diverse welzijnsorganisaties, jongerenwerkers, politie, GGD etc.) wordt gewerkt aan het verbeteren van de onderlinge relatie tussen ouders met een migratieachtergrond en professionals.

In de praktijk signaleert Trias Pedagogica namelijk dat veel ouders met een migratieachtergrond wantrouwig zijn richting professionele (hulpverlenings)instanties. Enerzijds door negatieve ervaringen of horen-zeggen daarvan, anderzijds door een gebrek aan kennis over de precieze werkwijze van deze organisaties. Trias Pedagogica speelt een belangrijke rol in het faciliteren van het eerste contact tussen ouders met een migratieachtergrond (en hun jeugdigen) en professionals.

 • Trias Pedagogica heeft een groot bereik onder de allochtone vaders en moeders en weet iedere keer weer een groot aantal naar de opvoeddebatten te trekken en te houden. De debatleiders van Trias Pedagogica zijn in staat om moeilijke onderwerpen binnen deze groep bespreekbaar te maken.

  Gebiedsgerichte preventiemedewerker - Gemeente Amsterdam, 2018

 • Trias Pedagogica heeft voor stadsdeel Noord drie projecten gedraaid met als thema Jeugd en Veiligheid. Voor groepen allochtone vaders en moeders heeft Trias opvoeddebatten georganiseerd met als rode draad betrokkenheid van vaders bij de opvoeding van hun kinderen in relatie tot de overlast van jongeren in de wijk.

  Projectleider Radicalisering & Polarisatie - Gemeente Amsterdam, 2018

 • Met moeders ging Trias Pedagogica in gesprek over hoe moeders (eerder) hulp kunnen zoeken en vinden als zij zien dat hun kinderen ontsporen. Wat hebben zij nodig om hun schaamte te overwinnen, waar kunnen zij terecht, hoe krijgen zij weer grip op de situatie.

  Preventiemedewerker Huiselijk Geweld & Kindermishandeling - Gemeente Amsterdam, 2018

 • Trias Pedagogica zoekt altijd naar samenwerking, zoals bv met jongerenwerk DOCK en Streetcornerwork. Zo werden jongerenwerkers uit de wijk in contact gebracht met groepen vaders. Daardoor is vertrouwen bij de vaders gegroeid en wordt er meer uitgewisseld.

  Projectleider - Gemeente Amsterdam, 2018

 • Trias Pedagogica heeft 'n groot bereik onder allochtone vaders en moeders en weet iedere keer weer een groot aantal naar de opvoeddebatten te trekken en te houden. Debatleiders van Trias Pedagogica zijn in staat om moeilijke onderwerpen binnen deze groep bespreekbaar te maken.

  Projectleider - Gemeente Amsterdam, 2018

 • Trias Pedagogica is creatief in het bedenken en ontwikkelen van tools om ouders met elkaar in gesprek te laten gaan. Mooi voorbeeld is het Huiselijk Geluk bordspel over geweldloos opvoeden en afstemming in de opvoeding.

  Projectleider - Gemeente Amsterdam, 2018

 • Trias is buitengewoon succesvol in het bereiken van positieve gedragsverandering in het gezin (tav partner en kinderen) bij een zowel belangrijke als voor reguliere hulpverlening moeilijk bereikbare doelgroep.

  Beleidsadviseur Preventie Huiselijk Geweld - Gemeente Amsterdam, 2018

 • In de toekomst zal Trias een belangrijke gesprekspartner blijven in de uitvoer van ons programma 'Voorkom Kindermishandeling'. Wij hebben hun kennis bijzonder hard nodig!

  Stichting Kinderpostzegels

 • De opvoeddebatten zijn een vernieuwend initiatief. In onze contacten met andere organisaties maken wij graag 'reclame' voor Trias Pedagogica.

  Stichting Kinderpostzegels

 • Trias Pedagogica bereikt de vaders wél, met opvoeddebatten in diverse steden. Veel vaders, van diverse leeftijden en met een diverse binding met de Nederlandse cultuur. Daarnaast lukt het Trias om naast de debatten tussen vaders onderling ook debatten tussen vaders en hun kinderen te realiseren.

  Stichting Kinderpostzegels

Professionals

Door professionals laagdrempelig te laten aansluiten bij de opvoeddebatten, leren ouders en professionals elkaar beter kennen. Er worden ervaringen uitgewisseld, misverstanden opgehelderd en het wederzijdse vertrouwen wordt vergroot. Na afloop van dit eerste contact zijn de ouders beter op de hoogte van de hulp die de organisaties kunnen bieden en weten beide partijen elkaar beter te vinden. Tevens deelt Trias Pedagogica haar kennis en ervaring op het gebied van cultuursensitief werken met andere professionals in de samenwerking, bijvoorbeeld als partner binnen Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam-Amstelland (KeTJA-A) en door het geven van deskundigheidsbevordering.

Trias Pedagogica is ook een samenwerkingspartner van Social Pact, een alliantie van bewoners, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en professionals uit Amsterdam Zuidoost.

Informele Organisaties

De informele organisaties waar Trias Pedagogica mee samenwerkt (o.a. gebedshuizen, weekendscholen en zelforganisaties) zijn een belangrijke schakel in het bereiken van de vaders in de buurt; zij kennen immers de vaders (en hun jeugdigen) in hun eigen omgeving. Zo ontstaan langdurige banden met intermediairs in de wijk en die dragen bij aan de duurzame versterking van de eigen kracht van ouders met een migratieachtergrond.

Actueel

Social Pact Partner

Trias Pedagogica is samenwerkingspartner van Social Pact, een alliantie van bewoners, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en professionals uit Amsterdam Zuidoost.  |  lees meer »

Training Intercultureel Vaderschap

Praktische training hoe betrek je vaders bij de opvoeding voor professionals van arts tot OKT  |  lees meer »

Agenda

Er zijn momenteel geen berichten online (met deze selectie)...

Artikelen

Ouders steunen ouders bij opvoedproblemen

Ouders kunnen veel baat hebben bij een uitwisseling van ervaringen met andere ouders. Op basis van gelijkwaardigheid komen ze vaak tot mooie oplossingen voor hun opvoedproblemen, blijkt wel bij twee bijzondere initiatieven in Groningen en Amsterdam. Artikel in Augeo Magazine, auteur Annette Wiesman.  |  lees meer »

Trias Pedagogica
Wilhelminaplantsoen 1B
1111 CJ Diemen

+31(0)6 - 148 487 30
 |  info@triaspedagogica.nl e-mail