l l l
fb fb

EXPERTISE

Dankzij haar jarenlange expertise en ervaring op het gebied van vaderbetrokkenheid en interculturele pedagogiek, wordt Trias Pedagogica regelmatig benaderd door andere professionele organisaties, die er moeite mee hebben wanneer zij met gezinnen te maken krijgen met een niet-westerse achtergrond.

Zij komen met diverse vragen. Zo blijkt het voor hen soms lastig om aansluiting te vinden bij gezinnen met een niet-westerse achtergrond en vaak is het aanbod ook niet of onvoldoende afgestemd op deze doelgroep. Hoe kunnen ze ervoor zorgen dat zij meer (migranten-)vaders bereiken en behouden.

Organisaties zijn op zoek naar praktische tips en handvatten om hun aanbod beter af te stemmen op de multiculturele gezinnen.

Voor meer informatie over de mogelijkheden en bijkomende kosten, neem contact op.


Lezingen, workshops en trainingen op maat

Voor antwoord op de diverse vragen biedt Trias Pedagogica lezingen, workshops en trainingen op maat, met als doel dat ook andere professionals meer/beter aansluiting weten te vinden bij de doelgroep (migranten-)vaders en multiculturele gezinnen.


Advies op maat
Daarnaast biedt Trias Pedagogica de mogelijkheid tot advies op maat. Binnen zo’n traject kijkt een Trias-expert mee naar het aanbod van de betreffende organisatie.

lees meer »

Gezamenlijk wordt dat onder de loep genomen en er wordt gekeken hoe het aanbod beter kan worden afgestemd op (migranten)vaders. Denk hierbij onder andere aan de manier waarop de doelgroep wordt geworven en de werkvormen die worden ingezet.

Een organisatie als bijvoorbeeld het Centrum voor Jeugd en Gezin maakt gebruik van onze inbreng op dit gebied.


Training sleutelfiguren (v)echtscheiding
Veel migranten en gelovige ouders gaan eerst naar een theoloog, een professional (opvoeddebatleider) om gezinsproblemen, huiselijk geweld of een (naderende) (v)echtscheiding te bespreken.

lees meer »

Deze intermediairs krijgen steeds meer te maken met ouders die in een scheidingssituatie verkeren en in toenemende mate gaat het daarbij om scheidingen met een hoog conflictgehalte: vechtscheidingen.

Deze training voor intermediairs heeft als doel de deelnemers bewust te maken van de effecten van scheiden op kinderen. Zodat zij ouders hierover kunnen informeren, hen kunnen begeleiden en ook zien hoe belangrijk hun eigen rol hierin is. Daarnaast worden in de training concrete handvatten aangereikt, zodat de deelnemers na de training meer houvast hebben om ouders de juiste hulp aan te bieden. Iedere deelnemer krijgt na afloop van de training een certificaat. Deze training is geschikt voor moskeebesturen en imams.


Training handelingsprotocol pedagogisch klimaat
Met de komst van de eerste gastarbeiders uit o.a. Marokko en Turkije in de jaren 60 en die van hun kinderen in het kader van gezinshereniging in de jaren 70, ontstond behoefte aan islamitisch onderwijs.

lees meer »

De lessen in koran en Arabische taal vinden veelal plaats in moskeeën en worden gegeven door imams, die lang niet altijd beschikken over de juiste didactische en pedagogische vaardigheden.

In 2012 startte Trias Pedagogica een pilot waarbij in nauwe samenwerking met moskeeën en zelforganisaties trainingen en richtlijnen zijn ontwikkeld om het didactische en pedagogische klimaat binnen de moskee te verbeteren. Deze komen terug in het handelingsprotocol.

De training is voor al diegenen die niet bij de pilot betrokken waren, lesgeven aan kinderen en adolescenten en die hun vaardigheden willen vergroten.  |  bekijk/download handelingsprotocol


Conferenties

Trias Pedagogica is ook regelmatig te gast bij internationale conferenties.

Zoals in Italië (Florence) (als spreker) waar het onderwerp "omocultureel werken" (doelgroepgericht werken) centraal stond.

En in Malaga voor de vierde Shared Parenting Conference.


p2

Actueel

Social Pact Partner

Trias Pedagogica is samenwerkingspartner van Social Pact, een alliantie van bewoners, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en professionals uit Amsterdam Zuidoost.  |  lees meer »

Training Intercultureel Vaderschap

Praktische training hoe betrek je vaders bij de opvoeding voor professionals van arts tot OKT  |  lees meer »

Agenda

Er zijn momenteel geen berichten online (met deze selectie)...

Artikelen

Ouders steunen ouders bij opvoedproblemen

Ouders kunnen veel baat hebben bij een uitwisseling van ervaringen met andere ouders. Op basis van gelijkwaardigheid komen ze vaak tot mooie oplossingen voor hun opvoedproblemen, blijkt wel bij twee bijzondere initiatieven in Groningen en Amsterdam. Artikel in Augeo Magazine, auteur Annette Wiesman.  |  lees meer »

Trias Pedagogica
Wilhelminaplantsoen 1B
1111 CJ Diemen

+31(0)6 - 148 487 30
 |  info@triaspedagogica.nl e-mail