l l l
fb fb

Welkom bij Trias Pedagogica

Trias Pedagogica is een expertisebureau op het gebied van vaderschap, opvoeden en interculturele pedagogiek. Wij werken voor uiteenlopende opdrachtgevers: overheid, onderwijsinstellingen, zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties in het hele land.

 • Trias Pedagogica heeft een groot bereik onder de allochtone vaders en moeders en weet iedere keer weer een groot aantal naar de opvoeddebatten te trekken en te houden. De debatleiders van Trias Pedagogica zijn in staat om moeilijke onderwerpen binnen deze groep bespreekbaar te maken.

  Gebiedsgerichte preventiemedewerker - Gemeente Amsterdam, 2018

 • Trias Pedagogica heeft voor stadsdeel Noord drie projecten gedraaid met als thema Jeugd en Veiligheid. Voor groepen allochtone vaders en moeders heeft Trias opvoeddebatten georganiseerd met als rode draad betrokkenheid van vaders bij de opvoeding van hun kinderen in relatie tot de overlast van jongeren in de wijk.

  Projectleider Radicalisering & Polarisatie - Gemeente Amsterdam, 2018

 • Met moeders ging Trias Pedagogica in gesprek over hoe moeders (eerder) hulp kunnen zoeken en vinden als zij zien dat hun kinderen ontsporen. Wat hebben zij nodig om hun schaamte te overwinnen, waar kunnen zij terecht, hoe krijgen zij weer grip op de situatie.

  Preventiemedewerker Huiselijk Geweld & Kindermishandeling - Gemeente Amsterdam, 2018

 • Trias Pedagogica zoekt altijd naar samenwerking, zoals bv met jongerenwerk DOCK en Streetcornerwork. Zo werden jongerenwerkers uit de wijk in contact gebracht met groepen vaders. Daardoor is vertrouwen bij de vaders gegroeid en wordt er meer uitgewisseld.

  Projectleider - Gemeente Amsterdam, 2018

 • Trias Pedagogica heeft 'n groot bereik onder allochtone vaders en moeders en weet iedere keer weer een groot aantal naar de opvoeddebatten te trekken en te houden. Debatleiders van Trias Pedagogica zijn in staat om moeilijke onderwerpen binnen deze groep bespreekbaar te maken.

  Projectleider - Gemeente Amsterdam, 2018

 • Trias Pedagogica is creatief in het bedenken en ontwikkelen van tools om ouders met elkaar in gesprek te laten gaan. Mooi voorbeeld is het Huiselijk Geluk bordspel over geweldloos opvoeden en afstemming in de opvoeding.

  Projectleider - Gemeente Amsterdam, 2018

 • Trias is buitengewoon succesvol in het bereiken van positieve gedragsverandering in het gezin (tav partner en kinderen) bij een zowel belangrijke als voor reguliere hulpverlening moeilijk bereikbare doelgroep.

  Beleidsadviseur Preventie Huiselijk Geweld - Gemeente Amsterdam, 2018

 • Trias Pedagogica bereikt de vaders wél, met opvoeddebatten in diverse steden. Veel vaders, van diverse leeftijden en met een diverse binding met de Nederlandse cultuur. Daarnaast lukt het Trias om naast de debatten tussen vaders onderling ook debatten tussen vaders en hun kinderen te realiseren.

  Stichting Kinderpostzegels

 • De regels en afspraken maken het leven makkelijk, je hebt dan een bepaalde structuur. Waarde geven aan elkaar, aandacht tonen en vertrouwen hebben zijn voor zowel jezelf als het gezin heel belangrijk om je gelukkig te voelen.

  Ouder

 • Ik vind het spannend om met mijn kinderen te praten over intimiteit. Eerder dacht ik altijd dat ze het zelf wel konden uitzoeken via het internet en via hun vriendjes, maar door de opvoeddebatten weet ik dat deze informatie niet altijd het juiste beeld geeft. Het is goed dat school hen de juiste informatie geeft. Als ouder wil ik laten zien aan mijn kind dat hij bij mij terecht kan voor vragen.

  Ouder

 • De inhoud van de basis opvoeddebatten is erg belangrijk. Door de basis onder knie te krijgen kunnen gezinnen heel veel bereiken met de opvoeding. We kunnen nu bijvoorbeeld ook open en eerlijk zijn over gevoelens en seksualiteit.

  Ouder

 • Vertrouwen is onmisbaar binnen opvoeding. Meer vertrouwen draagt bij aan het verhogen van zelfvertrouwen van kinderen. Vertrouwen en zelfvertrouwen vormen de basis voor veiligheid. Wanneer veiligheid ontbreekt ontstaat een kloof tussen ouders en kinderen. Kinderen neigen te liegen omdat ze bang zijn om alles thuis kwijt te raken.

  Ouder

 • Communicatie tussen partners heeft een grote invloed op de groei van kinderen. Kinderen kopiëren het gedrag van ouders vaker onbewust. Ze doen de ouders na, ongeacht wat de ouders hun vragen om te doen. Ouders moeten een goede voorbeeld zijn om hun kinderen indirect positief te kunnen beïnvloeden.

  Ouder

Trias Pedagogica richt zich op een moeilijk bereikbare doelgroep: ouders met een migratieachtergrond, vaders in het bijzonder. Veel reguliere oudertrainingen bereiken voornamelijk moeders en zijn vaak niet voldoende toegankelijk voor vaders. Bij veel migrantengezinnen speelt de vader echter een zeer belangrijke rol in de beslissingen over opvoeding. Tegelijk leven bij vaders veel vragen over die rol en de invulling daarvan in de migratiecontext. In preventieprogramma’s is het daarom essentieel om deze vaders meer te betrekken. Trias Pedagogica is ervaren in het succesvol bereiken van honderden migrantenvaders per jaar, o.a. door opvoedtrainingen in de vorm van opvoeddebatten.

Naast opvoeddebatten, biedt Trias Pedagogica ook laagdrempelige individuele ondersteuning voor gezinnen. Dit zijn vaak gezinnen die niet terecht kunnen (of durven) bij reguliere organisaties. Trias Pedagogica ondersteunt deze gezinnen waar mogelijk en zorgt indien nodig voor een warme overdracht naar de juiste organisatie die het gezin verder kunnen helpen.

Naast haar aanbod voor ouders, met name vaders, biedt Trias Pedagogica haar diensten ook aan voor professionals en vrijwilligers. Door middel van diverse lezingen, workshops en trainingen deelt Trias Pedagogica haar expertise op het gebied van o.a. vaderschap, diversiteit & inclusiviteit en diverse taboegevoelige onderwerpen zoals huiselijk geweld (lees: huiselijk geluk). Trias Pedagogica wordt regelmatig gevraagd om haar expertise en ervaring uit de praktijk te delen op conferenties of via PodCasts doorlinken naar Expertise.

Daarnaast is Trias Pedagogica ook regelmatig betrokken bij diverse onderzoeken. Niet alleen voert Trias Pedagogica haar eigen interne onderzoeken uit, maar ook werkt zij nauw samen met onderzoeksinstanties en kenniscentra zoals het Verwey-Jonker Instituut, Movisie, Nederlands Jeugd Instituut (NJI), Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJa) en diverse Universiteiten en Hoge Scholen.

Voor een advies op maat, gaan wij graag vrijblijvend het gesprek met u aan. U kunt contact opnemen via telefoon of via ons contactformulier.

Video

Trias Tips: bewegen tijdens coronacrisis

Tips voor bewegen in tijden van corona: Hoe zorg je dat je hele gezin blijft bewegen. Tip 1: Geef het goeie voorbeeld! Tip 2: Beperk schermtijd. Tip 3: Bewegen hoeft geen geld te kosten (wandelen, buitenspelen). Tip 4: Verken de mogelijkheden van je gemeente.  |  bekijk video »

meer video's »

Actueel

Social Pact Partner

Trias Pedagogica is samenwerkingspartner van Social Pact, een alliantie van bewoners, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en professionals uit Amsterdam Zuidoost.  |  lees meer »

Training Intercultureel Vaderschap

Praktische training hoe betrek je vaders bij de opvoeding voor professionals van arts tot OKT  |  lees meer »

Agenda

Er zijn momenteel geen berichten online (met deze selectie)...

Artikelen

Ouders steunen ouders bij opvoedproblemen

Ouders kunnen veel baat hebben bij een uitwisseling van ervaringen met andere ouders. Op basis van gelijkwaardigheid komen ze vaak tot mooie oplossingen voor hun opvoedproblemen, blijkt wel bij twee bijzondere initiatieven in Groningen en Amsterdam. Artikel in Augeo Magazine, auteur Annette Wiesman.  |  lees meer »

Trias Pedagogica
Wilhelminaplantsoen 1B
1111 CJ Diemen

+31(0)6 - 148 487 30
 |  info@triaspedagogica.nl e-mail