Trias Pedagogica - Opvoeden - Vaderschap - Interculturele Pedagogiek  
   
  Diensten voor vaders & gezin

Met onze diensten voor vaders, hebben wij als doelstelling hen toe te rusten om hun rol als ouder zo goed mogelijk te vervullen. Ook wil Trias Pedagogica bijdragen aan een optimale balans binnen het gezin.

Opvoeddebatten met vaders onderling, en met vaders en kinderen.
Trias Pedagogica heeft als instrument de opvoeddebatten ontwikkeld en de daarbij horende methodiek.

Opvoeddebatten bieden een platform aan grote groepen vaders om onderling te spreken over allerlei (taboegevoelige) onderwerpen rond opvoeding. Het kan gaan over straffen en belonen of kenmerken van verschillende ontwikkelingsstadia van een kind. Over radicalisering en omgaan met agressie. Over gezond gewicht en opvoeden in twee culturen. Maar ook over het Nederlandse systeem van opvoeding, onderwijs en vrijetijdsbesteding.

Debatten met vaders en kinderen onderling hebben als voornaamste doel om de belevingswereld van het kind beter te begrijpen, en de communicatie tussen vader en kind te verbeteren. Met de opvoeddebatten worden grote groepen vaders met allerlei culturele achtergronden bereikt: Trias Pedagogica organiseert zo'n 30 series opvoeddebatten per jaar. Elke serie betaat uit 4 tot 7 debatten en met deze debatten bereiken we 400 tot 450 vaders.

De thema's van opvoeddebatten zijn opvoeden en vaderschap, afstemming in de opvoeding, opvoeden in 2 culturen, grenzen stellen, omgaan met macht en onmacht, zelfbeheersing en de-escalatie, gezond gewicht, (v)echtscheiding, huiselijk geluk, ontsporing en vervreemding, veiligheid in de buurt.

Bij de opvoeddebatten maken we ook gebruik van door ons ontwikkelde kaart- en bordspellen.  |  praktische informatie »

Opvoeddebatten met moeders onderling
Ook met moeders organiseren we opvoeddebatten. De methodiek is hetzelfde, alleen gaat het hier om moeders met verschillende achtergronden die met elkaar praten over onderwerpen rondom opvoeding.

Individuele hulpverlening binnen gezinnen:
Doorbreken van weerstand bij cliënten

Trias Pedagogica biedt individuele ondersteuning in de vorm van case-management binnen gezinnen. Deze ondersteuning is op maat en kan bestaan uit zowel kort- als langdurigere ondersteuning.

Het gebeurt regelmatig dat vaders na een opvoeddebat om hulp vragen. Ze zoeken bijvoorbeeld ondersteuning om agressief gedrag te veranderen. Zo blijkt Trias in de bijzondere positie mannen te helpen hun rol van dader te veranderen en een patroon van mishandeling en huiselijk geweld te doorbreken.  |  praktische voorbeelden »  |  meer informatie »


De kosten per dienst verschillen, afhankelijk van de intensiteit en de duur van een traject. Neem voor meer informatie over onze tarieven of voor een gesprek over uw specifieke vraag contact met ons op.
 
Actueel

 39 series debatten, 800 ouders bereikt. Lees alle interessante feiten & cijfers over bereik van Trias Opvoeddebatten!  |  lees meer »

 In gesprek met ouders en kinderen wonend in het AZC Amsterdam over huiselijk geluk, wat werkt goed, wat helpt niet.  |  lees meer »

meer nieuws »
Agenda

Er zijn momenteel geen berichten online...

Artikelen

 Ouders Centraal bericht over de methode en het handboek van Trias Pedagogica, waarmee migrantenvaders wel bereikt worden.  |  lees meer »

meer artikelen »
fb
Trias Pedagogica
TSH Collab Amsterdam
Wibautstraat 131D
1091 GL Amsterdam

+31(0)6 - 148 487 30
info@triaspedagogica.nl