Trias Pedagogica  
Training ‘Omgaan met kindermishandeling’
Waar? In Company of op locatie
Voor wie? Alle professionals die beroepshalve in hun werk te maken kunnen krijgen met (vermoedens van) kindermishandeling
Thematiek
  • Motieven voor lijfstraffen binnen migrantengezinnen
  • Inzicht in invloed van culturele aspecten bij straffen en belonen en opvoedingsstijl
  • Risicofactoren van kindermishandeling
  • Leren signaleren en omgaan met kindermishandeling
Specifieke kenmerken
  • De training is interactief, met diverse werkvormen (rollenspelen, beeldmateriaal, groepsgesprekken oefenen van gesprekken, theorie en kennisuitwisseling onderling)
  • Vanuit interculturele benadering met aandacht voor de specifieke persoon, omstandigheden en de culturele achtergrond
Doel Na deze training ontdekken professionals nieuwe mogelijkheden hoe te handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling bij specifieke doelgroep
Duur Twee dagdelen met terugkomdag voor meerdere groepen
Data In overleg met opdrachtgever
Tijdstip Middag of avond
Inbegrepen Certificaat, hand-out, achtergrondinformatie, evaluatieformulieren
Locatie In overleg met opdrachtgever
Kosten In overleg
Contactpersoon Abdellah Mehraz
 
  print pagina sluit venster