Trias Pedagogica  
Train-de-trainer ‘Opvoeddebatten leiden’
Inleiding De training 'Train-de-trainer Opvoeddebatleider' is een tweedaagse training die de toekomstige opvoeddebatleiders voorbereidt op het leiden van de opvoeddebatten. Tijdens de training wordt een Power Point presentatie gebruikt. Veel van de inhoud daarvan is afkomstig uit een handleiding 'interculturele werken'. De deelnemers krijgen ter voorbereiding deze handleiding, bedoeld voor professionals die werken met migrantengezinnen, mee naar huis. De eerste dag van de training is vooral gericht op kennisoverdracht. Het doel is dat de toekomstige debatleiders kennis en inzicht verwerven over het opgroeien en opvoeden in twee culturen, het gedrag van ouders kunnen interpreteren en hanteren, en een idee krijgen hoe vaders leren. Tijdens de training leren deelnemers meer over het werven voor en leiden van een opvoeddebat, maar worden ook inhoudelijk voorbereid.

De tweede dag staat het leren van competenties centraal, door middel van het oefenen van een presentatie of debat. Bij de feedback die ze daarop krijgen van de trainers en de overige deelnemers ligt de focus op belangrijke houdingsaspecten zoals niet zenden maar luisteren (ontvangen). Ook leren de deelnemers beter omgaan met de frustratie en agressie van de vaders. Deze tweede dag heeft tot doel dat de toekomstige debatleiders weten hoe zij de samenwerking tussen henzelf en vaders kunnen versterken en dat zij hun vaardigheden in het leiden van een debat vergroten.
Instroomvereisten
 • Minimaal HBO diploma, bij voorkeur in het pedagogische gebied (Pedagogiek, Pabo, Lerarenopleiding, SPH, CMV, TTP, SJD, Geestelijk verzorger)
 • Bij overige diploma's zoals MWD, CMV, SJD, TTP en Geestelijk Verzorger wordt aanvullend een toets uitgevoerd om de Pedagogische kennis te testen. Dit voorafgaand aan de training (instroomtoets). Deze groep volgt een extra scholingsdag.
 • Mannen als debatleider
 • Leeftijd 24+
Wanneer kwalificeert de deelnemer zich als opvoeddebatleider
 • Deelname aan alle bijeenkomsten van de training
 • Uitvoeren van een oefendebat, feedbackformulier wordt ingediend ter beoordeling
 • Kennistoets over alle aspecten die behandeld zijn in de training
 • Eindassessment in de vorm van een opvoeddebat dat beoordeeld is door een aangewezen examinator
Doel Kwalificeren als opvoeddebatleider voor Trias Pedagogica
Toetsing op de volgende aspecten
 • houdingsaspecten zoals sensitiviteit
 • groepsprocessen in banen kunnen leiden
 • beheersen van eigen taal van de doelgroep (bijv Marokkaans en Berber etc)
 • kennis over opvoed/ achtergronden van vaders (migratie enz)
 • religieuze kennis weten te vertalen naar opvoedvraagstukken
 • kennis over vaderschap
Trainingsopzet
 • 2 daagse training in een groep
 • opvoeddebat oefenen en gericht feedback formulier invullen en laten beoordelen
 • achtergrond literatuur bestuderen (waaronder de beschreven methodiek)
 • het uitvoeren van een kennistoets en een assessment (uitvoeren van een debat dat beoordeeld wordt door een gecertificeerde examinator)
 • de training wordt uitgevoerd, de schriftelijke toets wordt uiterlijk 1 maand later afgenomen (per groep). Het assessment wordt uiterlijk 1 maand na de kennistoets afgenomen
 • bij het niet behalen van de vereiste toets, heb je binnen vier weken het recht op een herkansing waar geen kosten aan verboden is
 • extra dag voor groep die niet beschikt over een pedagogisch diploma
Studiebelasting De studiebelasting bedraagt circa 32 uur: 16 uur training en 16 uur voor voorbereiding, huiswerkopdrachten en toetsen. Voor de deelnemers die moeten instromen bedraagt de studiebelasting 44 uur, namelijk 24 uur training en 20 uur voor voorbereiding, huiswerkopdracht en toetsen.
Data In overleg met opdrachtgever
Tijdstip Middag of avond
Locatie In overleg met opdrachtgever
Kosten
 • ieder deelnemer die gecertificeerd wil worden als opvoeddebatleider betaalt naast de training ook examenkosten, te weten € 1050 bedrag. (literatuur, training en examen)
 • training van 2 dagen kost dus 900,- per persoon, examen kosten zijn 150 euro p.p. (inclusief methodiek, lesmateriaal, schriftelijke toets en eindassessment)
 • een deelnemer die nog moet instromen betaalt een bedrag van € 1495 p.p. (inclusief methodiek, lesmateriaal, schriftelijke toets en eindassessment)
Contactpersoon Abdellah Mehraz
Inschrijven Gebruik ons online inschrijfformulier
 
  print pagina sluit venster