l l l
fb fb

Methodiek-beschrijving Verdiepingsdebatten

Met veel trots presenteren we de methodiekbeschrijving en -onderbouwing van onze verdiepingsdebatten Huiselijk Geluk en Op het Rechte Pad! Hieronder leest u een korte beschrijving van deze debatten. Wilt u meer weten? Download hier de methodieken dan gratis.

Trias Pedagogica is samen met het Verwey-Jonker Instituut druk bezig met het beschrijven en onderbouwen van haar werkwijze. Twee maanden geleden deelden we de eerste publicatie, waarin onze algemene werkwijze en de basis opvoeddebatten worden beschreven en onderbouwd. Hierin heb je kunnen lezen dat het belangrijk is om te beginnen bij de basis, alvorens dieper in te gaan op taboegevoelige/specifiekere onderwerpen. Daarom start Trias Pedagogica altijd met vier BASIS OPVOEDDEBATTEN met aandacht voor het opbouwen van een vertrouwensband binnen de groep, het creëren van bewustzijn over de vaderrol en vergroten van de basiskennis (en vaardigheden) rondom de opvoeding. Daarna volgen de verdiepingsdebatten - waarin specifieke en vaak taboegevoelige onderwerpen worden behandeld.

Huiselijk Geluk
De verdiepingsdebatten rondom ‘Huiselijk Geluk' richten zich op het ondersteunen van vaders bij het bevorderen van huiselijk geluk en de preventie van geweld in hun gezin. Tijdens het eerste verdiepingsdebat (Huiselijk Geluk - bevorderende en belemmerende elementen) staan de vaders stil bij de betekenis van huiselijk geluk en de verschillende elementen die huiselijk gelukkunnen bevorderen of juist belemmeren. Tevens gaan zij aan de hand van illustraties in gesprek over verschillende vormen van huiselijk geweld.

Tijdens het tweede verdiepingsdebat (Huiselijk Geluk - bordspel) wisselen de vaders met elkaar uit over belonen en straffen en spelen zij het door Trias ontwikkelde bordspel Huiselijk Geluk. Tijdens het derde verdiepingsdebat gaan de vaders op laagdrempelige wijze in gesprek met een lokale professional, bijvoorbeeld van Veilig Thuis. Meer weten? Download hier de methodiek.

“De drempel ligt heel erg hoog voor het inschakelen van professionals. Niet alleen ikzelf, maar ook anderen in mijn omgeving zijn bang dat wanneer we open en eerlijk vertellen over onze situatie, dat het juist averechts gaat werken. Na het gesprek met Veilig Thuis, weet ik dat ze er niet op uit zijn om je kinderen af te pakken, maar ons juist willen helpen om de situatie beter te maken”. – aldus een vader.

Op het Rechte Pad
Onder de parapluterm ‘Op het Rechte Pad' vallen twee series verdiepingsdebatten, namelijk ‘Stimuleren & Bespreken' en ‘Ontsporing & Vervreemding. Het hoofddoel van deze verdiepingsdebatten  is het ondersteunen van vaders bij de preventie van het marginaliseren of vervreemden van kinderen. Bij marginaliseren gaat het om (vaak met elkaar samenhangende of in elkaar overlopende) problemen als voortijdig stoppen met de opleiding, betrokken raken bij overlastgevend gedrag, risicogedrag, criminaliteit en dak- of thuisloosheid. Bij vervreemden gaat het om het zich afkeren van de maatschappij en aangetrokken voelen tot radicaal gedachtengoed, met als mogelijke vervolgstap het zich aansluiten bij (moslim)radicale groepen.

De verdiepingsdebatten maken dat de vaders zich bewust worden van hun rol als ouder om hun kinderen te behoeden voor afglijden en bieden hen kennis en handvatten om hun kinderen te ondersteunen en begeleiden op weg naar zelfredzaamheid. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van casuïstiek, het door Trias Pedagogica ontwikkelde kaartspel Ontsporing & Vervreemding en het aansluiten van lokale professionals, zoals de politie. Meer weten? Download hier de methodiek.

“Er moet meer aandacht worden besteed aan een goede samenwerking tussen ouders, de politie en de gemeente. Er is veel angst en wantrouwen, waardoor ouders nu vaak te lang intern zoeken naar oplossingen i.p.v. dat ze op tijd ingrijpen en hulp zoeken.” – aldus een vader.

Deze methodiekbeschrijvingen en -onderbouwingen zijn financieel mede mogelijk gemaakt door ZonMW, gemeente Amsterdam en gemeente Amersfoort.

« terug  |   deel dit artikel op: deel dit artikel op twitter deel dit artikel op facebook deel dit artikel op linkedin w

Actueel

Social Pact Partner

Trias Pedagogica is samenwerkingspartner van Social Pact, een alliantie van bewoners, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en professionals uit Amsterdam Zuidoost.  |  lees meer »

Training Intercultureel Vaderschap

Praktische training hoe betrek je vaders bij de opvoeding voor professionals van arts tot OKT  |  lees meer »

Agenda

Er zijn momenteel geen berichten online (met deze selectie)...

Artikelen

Ouders steunen ouders bij opvoedproblemen

Ouders kunnen veel baat hebben bij een uitwisseling van ervaringen met andere ouders. Op basis van gelijkwaardigheid komen ze vaak tot mooie oplossingen voor hun opvoedproblemen, blijkt wel bij twee bijzondere initiatieven in Groningen en Amsterdam. Artikel in Augeo Magazine, auteur Annette Wiesman.  |  lees meer »

Trias Pedagogica
Wilhelminaplantsoen 1B
1111 CJ Diemen

+31(0)6 - 148 487 30
 |  info@triaspedagogica.nl e-mail