"> " /> " />
l l l
fb fb

Vernieuwde Methodiek Opvoeddebatten!

Vaders met een migratieachtergrond worden door formele voorzieningen niet altijd bereikt. Zij krijgen daardoor niet de opvoedondersteuning die zij misschien wel nodig hebben om hun vaderrol actief op zich te kunnen nemen. Met de opvoeddebatten die Trias Pedagogica sinds 2007 organiseert, worden deze vaders wel bereikt en succesvol bij de opvoeding betrokken. De methodiek opvoeddebatten is de afgelopen jaren vernieuwd en uitgebreid, en in een nieuwe publicatie met het Verwey-Jonker Instituut beschreven en onderbouwd.

Gemeenten die de opvoeddebatten willen inzetten krijgen door deze publicatie een beter beeld van de methodiek en de onderbouwing vanuit onderzoek. Daarnaast zijn in de publicatie handvatten te vinden voorprofessionals om gezinnen met een migratieachtergrond beter te ondersteunen.

De methodiek achter deze debatten is de afgelopen jaren verder ontwikkeld en uitgebreid.Duizenden vaders – en incidenteel ook moeders en kinderen – met een migratieachtergrond hebben deelgenomen aan de debatten. Aan de hand van hun feedback en input  is de methodiek niet alleen aangescherpt, maar zijn de bijeenkomsten ook uitgebreid met diverse taboegevoelige verdiepingsthema's (waaronder huiselijk geweld, criminaliteit, radicalisering, mentale gezondheid en seksualiteit). Jaarlijks bereikt Trias Pedagogica tientallen groepen vaders in o.a. Amsterdam, Utrecht, Amersfoort en Den Haag.

De vernieuwde methodiek werkt met een modulaire opbouw. De ervaring leert dat het belangrijk is om te beginnen bij de basis, alvorens er dieper in kan worden gegaan op taboegevoelige/specifiekere onderwerpen. Daarom start Trias Pedagogica altijd met vier basis opvoeddebatten waarin aandacht wordt besteed aan het opbouwen van een vertrouwensband binnen de groep, bewustzijn wordt gecreëerd over de vaderrol en de basiskennis (en vaardigheden) rondom de opvoeding worden vergroot. Daarna volgen verdiepingsdebatten - waarin specifieke en vaak taboegevoelige onderwerpen worden behandeld. Deze eerste publicatie focust zich op de algemene methodiek en de basis opvoeddebatten. De komende maanden volgen afzonderlijke publicaties waarin ook de verschillende verdiepingsdebatten worden beschreven en onderbouwd.

Reacties van vaders na het volgen van de opvoeddebatten

“Ik ben erg blij dat ik meedoe aan de opvoeddebatten. Ik leer meer van de discussie dan van boeken (deze heb ik al meer dan tien jaar niet gelezen!). Wij focussen te vaak op wat er fout gaat in de opvoeding en zorgen voor te veel correcties. Nu weet ik dat het belangrijk is om open te communiceren, samen te werken met derden en om op een positieve manier te reageren”.

 Ook al hebben we allemaal een andere achtergrond, we willen allemaal het beste voor ons kind. Onze normen en waarden verschillen eigenlijk niet van elkaar. Wel de manier waarop we bepaalde dingen aanpakken in de opvoeding. Door met elkaar te praten over onze problemen en succeservaringen kunnen we elkaar tips en handvatten geven”.

“De meeste kinderen spiegelen hun ouders. Dit gaat om beide ouders, niet alleen om de moeders. Wij hebben als vaders een voorbeeldfunctie. Structuur en goede afstemming tussen de ouders leidt automatisch tot rust. Druk zijn wij allemaal, maar we moeten ons thuis van een positieve kant laten zien”.


Wil je weten hoe Trias Pedagogica de vaders bereikt, behoudt en betrekt bij de opvoeding?

De vernieuwde methodiek is vanaf vandaag gratis te downloaden via de websites van Trias Pedagogica en het Verwey-Jonker Instituut.

Indien je liever een gedrukt exemplaar ontvangt, dan kan je deze tegen een vergoeding van €9,50 (exclusief verzendkosten) bestellen bij Trias Pedagogica. Gemeenten die overwegen de opvoeddebatten in te zetten, kunnen contact opnemen met Trias Pedagogica.

Deze publicatie is financieel mede mogelijk gemaakt door ZonMW.« terug  |   deel dit artikel op: deel dit artikel op twitter deel dit artikel op facebook deel dit artikel op linkedin w

Actueel

Social Pact Partner

Trias Pedagogica is samenwerkingspartner van Social Pact, een alliantie van bewoners, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en professionals uit Amsterdam Zuidoost.  |  lees meer »

Training Intercultureel Vaderschap

Praktische training hoe betrek je vaders bij de opvoeding voor professionals van arts tot OKT  |  lees meer »

Agenda

Er zijn momenteel geen berichten online (met deze selectie)...

Artikelen

Ouders steunen ouders bij opvoedproblemen

Ouders kunnen veel baat hebben bij een uitwisseling van ervaringen met andere ouders. Op basis van gelijkwaardigheid komen ze vaak tot mooie oplossingen voor hun opvoedproblemen, blijkt wel bij twee bijzondere initiatieven in Groningen en Amsterdam. Artikel in Augeo Magazine, auteur Annette Wiesman.  |  lees meer »

Trias Pedagogica
Wilhelminaplantsoen 1B
1111 CJ Diemen

+31(0)6 - 148 487 30
 |  info@triaspedagogica.nl e-mail